De techniek van infrarood verwarmen.

Wikipedia meldt;
‘Infrarood of infrarode straling, is voor het menselijk oog niet waarneembare elektromagnetische straling, met golflengten tussen circa 780 nanometer en 1 mm (106 nm), dus tussen het (zichtbare) rode licht en de microgolven.
Veelal wordt het golflengtegebied van 780 nm tot 10 micrometer aangeduid met nabij-infrarood, van 10 tot 30 µm met middel-infrarood, van 30 µm tot 300 µm met ver-infrarood en van 300 µm tot 1 mm met sub-millimetergebied. Infrarood betekent ‘onder het rood’, omdat de frequentie van infraroodstraling iets lager ligt dan die van het rood.’

Een infrarood paneel zet elektrische energie om in warmte energie.
Deze energie word op 3 manieren afgegeven:

Geleiding van warmte vanaf het paneel door de lucht.

Convectie (vooral wanneer het paneel verticaal is gemonteerd) doordat de verwarmde lucht stijgt.

infraroodstraling, deze straling verwarmd de objecten en oppervlakten in de ruimte.

Bij hoogwaardige panelen zoals van Dynatherm word 70% van de toegevoerde elektrische energie in infrarood straling omgezet.

De efficiëntie van een infrarood verwarmingspaneel is van veel factoren afhankelijk.
Het materiaal van het stralingspaneel,
De coating,
De inwendige isolatie en
De kwaliteit van het verwarmingselement.

70% word alleen gehaald wanneer alle onderdelen kloppen.

Wat is het resultaat wanneer u met infrarood verwarmd ?

Alle materialen en oppervlakten krijgen dezelfde temperatuur.
Wanden worden droger.
Schimmelvorming (badkamers) krijgt geen kans.

Wat is het verschil tussen infrarood A en C ?

De golflengte.
De golflengte is bepalend voor het bereik, de behaaglijkheid en de veiligheid.

De nadelen van infrarood A;

Bij langdurig en veelvuldig gebruik kan infrarood A schadelijk zijn voor de huid.
Bij infrarood panelen met een hoge temperatuur word deze warmte als drukkend ervaren.
Infrarood panelen met een kortere golflengte hebben een reikwijdte van maximaal 3 tot 4 meter. Hierdoor word vaak niet de hele ruimte verwarmd.
Energieverbruik, Het verschil in verbruik tussen panelen met een korte of een lange golflengte kan 60% bedragen.

De voordelen van infrarood C,

Niet schadelijk voor de huid, ook niet bij langdurig gebruik.
Lage oppervlaktetemperatuur, de warmte word als erg aangenaam ervaren.
Reikwijdte van minimaal 10 meter, de ruimte word gelijkmatig verwarmd.
Laag energieverbruik.

Voor een behaaglijke en energiezuinige verwarming kiest u voor infrarood van Dynatherm.